Namibia Digital Repository

Namibia's Energy Support Problem - The Epupa Scheme

Dublin Core

Title

Namibia's Energy Support Problem - The Epupa Scheme

Description

"Syftet med denna uppsats har varit att studera den Namibiska elmarknaden, givet att Epupa kraftverket byggs. Tre hypoteser ställdes upp, nämligen att Epupa projektet kommer att ge Namibia en självförsörjande elmarknad, att den kommer att reducera elpriserna och att Namibia kommer att kunna möta framtida el-efterfrågan med inhemsk produktion. Analysen genomfördes med hjälp av traditionell mikroekonomiska teorier. Efter att jag presenterat den Namibiska elmarknaden både i sitt nuvarande tillstånd som dess förväntade framtida, kunde en utbudsfunktion samt en efterfrågefunktion härledas. Utbudsfunktionen härleddes genom en stegvis procedur som rangordnade de individuella elproducenterna efter deras respektive produktions kostnad. Efterfrågefunktionen härleddes genom ekonometriska tillvägagångssätt. Efter att ha sammanslagit de tidigare resultaten från både efterfrågesidan som utbudssidan kunde hela marknaden studeras och hypoteserna testas. Som slutsats menas att ingen av de tre hypoteserna kan förkastas. Men reduktionen på elektricitetspriset blev inte särskilt högt."

Creator

Robert Lundmark

Publisher

Luleå University of Technology

Date

1997

Format

PDF

Language

English

Type

Part of M.A. Thesis (Economics)

Files

Citation

Robert Lundmark, “Namibia's Energy Support Problem - The Epupa Scheme,” Namibia Digital Repository, accessed August 20, 2019, http://namibia.leadr.msu.edu/items/show/373.

Document Viewer