Namibia Digital Repository

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Trans: "Missionary Doctor Selma Rainio: Representative of Western Culture and Medicine in Ovamboland, 1908-1938"

Dublin Core

Title

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Trans: "Missionary Doctor Selma Rainio: Representative of Western Culture and Medicine in Ovamboland, 1908-1938"

Description

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008, Joensuu

Pro gradu -tutkielma tarkastelee Suomen Lähetysseuran lähetyslääkäri Selma Rainiota länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen edustajana Ambomaan lähetyskentällä vuosina 1908–1938. Tarkoituksena on selvittää, miten kulttuurien kohtaaminen näkyi Rainion työssä. Tutkielma käsittelee Rainion suhdetta paikalliseen väestöön ja kulttuuriin, uskonnon ja sairaanhoidon suhdetta lähetyslääkinnässä sekä länsimaisen ja traditionaalisen sairaanhoidon suhdetta.

Lähdeaineisto kattaa sekä painamattomia että painettuja lähteitä. Selma Rainion kokoelman kirjeet tarjoavat tietoa hänen työstään ja elämästään Ambomaalla. Lähettien kokousten pöytäkirjoista käyvät ilmi ajankohtaiset ja tärkeät asiat, joista lähetit kävivät keskustelua. Vuosikertomukset puolestaan antavat tietoa Rainion tekemästä sairaanhoitotyöstä. Näiden lisäksi lähteenä käytetään Suomen Lähetysseuran julkaisemaa teosta, jonka Rainio kirjoitti kahden sairaanhoitajan kanssa. Teos käsittelee lääkärilähetystä Ambomaalla.

Selma Rainio asennoitui kaksijakoisesti ambokulttuuriin. Hän näki paikallisessa kulttuurissa paljon positiivisia piirteitä ja halusi säilyttää sen, mutta piti kuitenkin ambokulttuuria alempiarvoisena kuin länsimaista kulttuuria esimerkiksi uskomalla, että kehityksen ja opetuksen avulla amboista voi tulla samanarvoisia länsimaalaisten rinnalla. Samanlainen kaksijakoisuus ilmeni myös sairaanhoidon osalta: Rainio kunnioitti ambojen perinteistä parantamistapaa ja piti sitä taitavana, mutta katsoi heidän olevan tietämättömiä ja valistuksen tarpeessa. Uskonnollisuus ilmeni selvästi Rainion työssä, sillä hän piti ensisijaisena tehtävänään potilaiden käännyttämistä. Lähetyslääkinnän ja paikallisen parantamisen välillä esiintyi kilpailua, mikä ilmeni siten, että suuri osa lähetysaseman sairaalan potilaista oli kristittyjä, vaikka enemmistö Ambomaan väestöstä oli ei-kristittyjä.

Creator

Henrikka Halmetoja

Publisher

University of Eastern Finland (Joensuun yliopisto)

Date

2008

Format

PDF

Language

Finnish

Type

Master's Thesis: University of Eastern Finland

Files

Citation

Henrikka Halmetoja, “Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938 Trans: "Missionary Doctor Selma Rainio: Representative of Western Culture and Medicine in Ovamboland, 1908-1938",” Namibia Digital Repository, accessed January 22, 2019, http://namibia.leadr.msu.edu/items/show/348.

Document Viewer