Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

  • Tags: Odendaal

"Frans Hendrik Odendaal is in 1898 op Kimberley gebore. Hy het sy jeugjare op Boshof deurgebring en matrikuleer in 1916. Deur privaatstudie kwalifiseer hy in 1927 as prokureur. Hy is in 1919 met Magdalena Petronella du Plessis getroud. Uit hierdie…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2