Browse Items (2 total)

  • Tags: Luleå University of Technology

Namibia's Energy Support Problem - The Epupa Scheme.pdf
"Syftet med denna uppsats har varit att studera den Namibiska elmarknaden, givet att Epupa kraftverket byggs. Tre hypoteser ställdes upp, nämligen att Epupa projektet kommer att ge Namibia en självförsörjande elmarknad, att den kommer att reducera…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2