Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

  • Tags: Linguistics

"Miksi Namibiasta löytyy kymmeniä Marttoja ja Väinöjä? Mitä kaiman rooli merkitsee Ambomaalla? Minna Saarelma-Maunumaan tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin vaikutuksta namibialaisiin henkilönimiin.

Suomen…

This study analyses the changes in the anthroponymic system of the Ambo people, the largest ethnic group in Namibia, caused by the Christianisation and Europeanisation of the traditional Ambo culture. The central factors in this process were the work…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2