Namibia Digital Repository

Browse Items (34 total)

  • Tags: Karakul

-Forward
-50 Years of the Karakul Breeders Association of SWA
-Bernhard Pietzsch, obit.
-Views on the SWA Persian Lamb
-The following 50 years of karakul breeding
-The development of the while karakul sheep
-Postnatal hair development and…

-J. Jooste, Obit.
-1967 International Karakoel Symposium
-The Present World Situations and future prospects of the Karakul industry
-The Karakul Breeding System in the Soviet Union
-The appearance and inheritance of white marks in Karakul sheep…

-60 Years if Karakul Breeding in SWA
-Testing offspring of Karakul Sheep
-The Neudam Bloodline
-Views regarding the SWA Pelt Supply, with special emphasis on the Pipe Curl
-Karakul Research on the Experimental Farms
-Annual Report…

-Erich Gusinde obit.
-London Karakul Pelt Auctions and the Future of the SWA Persian Lambskin
-The interval between birth and subsequent conception in Karakul Sheep
-Broadtails may be obtained in large numbers from Culled Ewes
-Methods of…

-Factors which Affect the Breeding of Karakoel Sheep
-The SWA Breeding book at 40 years
-The Selection of Hair length of Day-old Karakul Sheep
-Annual Report 1964
-Karakul Research on the Experimental Farms
-Advanced Karakul Short course
-The…

-Improper preparation of pelts reduces karakul farmers' income
-Annual Report 1963
-Suitable breeding methods for the Karakul Industry
-Karakul Research at Neudam
-Ear Length in Karakul sheep
-Karakul Research at Gellap-Ost
-The Growing…

-Successful Karakul Sheep Farming
-Anomalies in Karakul Sheep
-Descent of the Neudam Stud Rams
-Pelt Prices 1962
-Annual Report 1962
-Karakul Research on the experimental Farms
-Karakul Short Courses
-Advanced Karakul Short Course
-Ram…

-Ewe Families
-Report on a visit to Argentina
-Karakul industry in Angola
-The Soviet Karakul
-Karakul Research on the Experimental Farms
-Annual Report 1961
-My memories on Haribes
-Export of Karakul pelts, 1961
-KTF Ram Auctions, 1961/62

-A.D. Thompson: Beneficiary for the Karakul Farmers
-Regarding the inheritance of curl patterns in karakul sheep
-Progress in Karakul Farming held back by poor herd management
-Large extension of Karakul Studs in the Soviet Union
-A good…

-Jackal-Proof Fencing and the Karakul Sheep
-General Breeding Questions in the Karakul Industry
-Annual Report 1960
-Hair Thickness and it's relationship to quality traits in lamb pelts
-Annual Report 1959
-Karakul research on the…

-The Development of the SWA Karakul Breeding Associations
-The pros and cons of opening up the Karakul Stud Book
-Annual Report 1958
-Scientific Abstracts
-Karakul research on the Experimental farms
-Hair strength and its relationships to good…

-50 Years of Karakul-Breeding in SWA
-Scientific Abstracts
-Disease Outbreaks amongst Rams
-Karakul Research on Experimental Farms
-Annual Report 1957
-Bloodline of the Neudam Stud

1. Die Karakoeltelersgenootskap - 70 jaar oud - B. von Kunow

2. 50 jaar aktiewe van die KTG - B. von Kunow

3. An anatomical comparison of the rumen and reticulum of black, grey and white Kakakul Lambs - H.B. Groenewald & K.K. Booth

4.…

1. Various pages of commemoration - C.J.S van der Wath

2. Die toetssentrum vir Karakoelramme - V. van der Westhuizen

3. Karakoelteelpraktyke in perspektief - M.G. Steyn

4. Produksie van wit pelse? - P.H. Hugo

5. Influence of season of…


1. Eignet sich das Karakulschaf zur Fleischnutzung? - H.E. Matter

2. Nageslagstoetsing by Karakoelskape - B. von Kunow

3. Correlations of presence of seminal white blood cells and the prevalence of separated spermatozoal heads with…


1. Bleaching of Karakul Pelts - A.E. Russel

2. Die umwelt - ein wichtiger Einflussfaktor auf die Fruchtbarkeit beim Karakulschaf - H.E. Matter

3. Nagelslagstoetsing by Karakoele - D.S. de Lange

4. Uittreksels uit die Jaarverslag van die…

1. Raseienskappe van die volwasse Karakoel - Raad van die KTG

2. Geskiedkundige oorsig van die Karakoelskaap ten opsigte van sy herkoms, wereldverspeiding en ontwikkeling in Suider Afrika - G.F. Mueller

3. KZV - Prozente und/oder Zuechter…

1. Barunzuechtung und Braunproduktion - Bruinteling en Bruinproduksie - W. Luesse

2. Fotografering van karakoellammers - M.G. Steyn

3. Vleisproduksie uit Krakoelskape - L.P. Volsoo, A.C. Grove, H.L.B. Bosman

4. Reproduksie by Karakoelskape -…

1. Karakoelboerdery vandag - M.G. Steyn

2. Letale Faktore en Ander erflike gebreke by Karakoelskape - J.A. Nel & S.C. Slippers

3. Die Weerstelsels van SWA - J.J. Taljaard

4. Die Teling van Karakoelskape - 'n oorsig - S.J. Schoeman

5. Zum…

1. 75 Jarige bestaan van die Karakoelskaap in SWA - B. von Kunow

2. Beskrywing van Karakoellammers en die beoordeling van fotos - KTG Raad

3. Kleuroorerwing en die belang van kleurvariasie by Karakoelpelsproduksie - J.A. Nel & J.B. van…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2