Namibia Digital Repository

Browse Items (1 total)

  • Tags: Famine

Tutkimustiedote
Joensuun yliopisto
Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta/Yleinen historia
Lisa Nyholm

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana
Ambomaalla vuosina 1928–33

Pro gradu –tutkielma,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2