Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

  • Tags: Culture

Teil I: VOM NUTZEN DER GESCHICHTSPRODUKTION – ZIELSETZUNG, THEORIE UND METHODIK DER FORSCHUNGSARBEIT

Teil II: DAMARA IN GESCHICHTE UND GEGENWART NAMIBIAS

Teil III: AUF DER SUCHE NACH DER „VERLORENEN GESCHICHTE“

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2