Namibia Digital Repository

Browse Items (7 total)

  • Tags: Christianity

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008,…

"Miksi Namibiasta löytyy kymmeniä Marttoja ja Väinöjä? Mitä kaiman rooli merkitsee Ambomaalla? Minna Saarelma-Maunumaan tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin vaikutuksta namibialaisiin henkilönimiin.

Suomen…

This study analyses the changes in the anthroponymic system of the Ambo people, the largest ethnic group in Namibia, caused by the Christianisation and Europeanisation of the traditional Ambo culture. The central factors in this process were the work…

"The spread of the Christian faith is often said to have marked the greatest change in 20th century Africa. This dissertation analyzes the processes of this change in Ovamboland of northern Namibia, where it was initiated and guided by Finnish…

"Nakambale is a gripping description of SWA History (1869-1926) describing the life of Martin (Martti) Rautanen, a young Finnish man, come to work in the Northern part of the country as one of the first Finnish missionaries. He lived and worked in…

The Finnish missionaries in Northern Namibia have enriched anthropology and the study of religions with a unique collection of material on the Ovambo traditions. Now for the first time, these extraordinarily rich stories are presented in English, by…

History plays an increasingly important role in anthropological discussions. Historical sources for the cultures and societies traditionally studies by anthropologists are, however, scant. This not only affects anthropological research but it greatly…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2