Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008,…

Tutkimustiedote
Joensuun yliopisto
Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta/Yleinen historia
Lisa Nyholm

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana
Ambomaalla vuosina 1928–33

Pro gradu –tutkielma,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2