Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008,…

Dr. Schivute, who had been a member of SWAPO since 1960, left Namibia in 1962. He graduated in 1969 and became one of Namibia's first medical doctors to qualify under SWAPO's mass education programme. Over and above his MD, he gained further medical…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2