Namibia Digital Repository

Browse Items (7 total)

Lähetyslääkäri Selma Rainio länsimaisen kulttuurin ja lääketieteen
edustajana Ambomaalla vuosina 1908–1938

Tiedekunta/oppiaine: yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, yleinen historia
Sivumäärä: 79
Aika ja paikka: elokuu 2008,…

Tutkimustiedote
Joensuun yliopisto
Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta/Yleinen historia
Lisa Nyholm

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta ja kokemukset nälänhädän aikana
Ambomaalla vuosina 1928–33

Pro gradu –tutkielma,…

These finding aids were given to me by Dr. Harri Siiskonen at Yliopisto Itä-Suomi, Joensuu. These document various resources on Namibian studies available throughout Finland.

There are microfilms of the Emil Liljeblad collection, the German…

"The project, 'Namibiana in Finland' was divided into two branches. The first of these, being the proper documentation part of the project, consists of the inventory and cataloging of the Finnish archival records and literature on Namibia. The other…

"The starting point of this study were the discussions among the Finnish research-workers interested in Africa. On the basis of the above description, they felt it necessary to start an interdisciplinary program into the former South West Africa.…

This Study is the first attempt to reconstruct the precolonial history of the Owambo people between 1600-1920.

Based on thesis (Ph.D)--University of Joensuu, Finland.

"The linking of the concept of literacy to conscious action shattered the…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2